Halalt Health Centre

Halalt Health Centre
RR # 1, 807 Chemainus Road, Chemainus, BC, V0R 1K0, Canada
250-246-2330